Trung tâm hỗ trợ Blueky sẽ hồi đáp yêu cầu của quý khách trong vòng 24 tiếng. Mọi yêu cầu cần xử lý gấp, xin vui lòng gọi số Hotline của Blueky: 0984 639 007 để được hỗ trợ.

Vui lòng nhập mã số đơn hàng (nếu có), ví dụ: 200345014.