Tài liệu & Hướng dẫn

Danh mục

1. Bắt đầu cơ bản

1. Bắt đầu cơ bản

Xem hướng dẫn tại đây trước cho người mới bắt đầu.

2. Thiết kế trang

2. Thiết kế trang

Cách dùng Elementor, Thrive Themes (Thrive Suite) và Gutenberg tạo trang và Funnel (Phễu bán hàng).

3. Phễu bán hàng, Tự động hoá

3. Phễu bán hàng, Tự động hoá

Hệ thống Marketing và Bán hàng tự động

4. Quản lý bán hàng

4. Quản lý bán hàng

Quản lý sản phẩm, đơn hàng....

5. Đào tạo và Bán khoá học

5. Đào tạo và Bán khoá học

Dành cho giáo dục và Chuyên gia đào tạo

6. Hỗ trợ & CSKH

6. Hỗ trợ & CSKH

Hướng dẫn cách Chăm Sóc Khách Hàng với ThriveDesk